HIRDETÉSEK, SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2017. október 9-15., Évközi 27. hét

Szűz Mária, magyarok Nagyasszonya: könyörögj értünk!

SZERTARTÁSOK HETI RENDJE:

HÉTFŐ, 18h igeliturgia a kápolnában

KEDD, 18h: szentmise a kápolnában

SZERDA, -

CSÜTÖRTÖK, 17.30h: szentségimádás,
            18h igeliturgia a templomban

PÉNTEK, 11h: fatimai imaóra a templomban
             16.30h: hittan órák,

             18h: igeliturgia a templomban

SZOMBAT, 18h: rózsafüzér imádság a templomban

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP: 9h (keresztelőkkel) és 18h-kor szentmise a templomban,
             10.30h-kor a kápolnában

 

 

- a hétfői felnőtt katekézisek témája a szentmise liturgiája lesz ebben az esztendőben: története, alakulása, szerkezete, és egyéb kérdések mentén.

- a jövő nyári egyházközségi család-táborunkat augusztus 1-5-ig szervezzük meg, Balatonlellén

- október: a Szűzanya, és a rózsafüzér hava; az elmúlt évekhez hasonlóan buzdítjuk az Egyházközség csoportjait, vállalják majd egy-egy nap közösségi rózsafüzér imádságának vezetését a kápolnában és a templomban, fél órával a hirdetésben megjelölt szertartás-kezdet előtt!

- Családtervezés és születés-szabályozás keresztény szemmel – a Billings Ovulációs Módszer bemutatása, a korábban jelzett időponthoz képest később kerül megrendezésre.

- szombaton egyházközségi, családos kirándulás lesz Törökmezőre

- október 28-án, szombaton a veszprémi bazilikában Merva Péter testvérünket diakónussá szenteli Márfi Gyula veszprémi érsek. Imádkozzunk a szentelendőért!

 

Ferenc pápa: A szégyen kegyelem, amely kigyógyít a bűnből!
„Igazságos vagy, Urunk, Istenünk, a mi arcunkat pedig szégyenpír önti el” – mondja Báruk próféta (Bár 1,15–22), amikor az isteni törvénynek való engedelmességről ír, valamint a bűnről, és egyben megjelöli, melyik út vezet a bocsánatkéréshez. Senki nem mondhatja, hogy ő „igaz ember”, vagy, hogy ő nem olyan, mint „az a másik”. Én bűnös vagyok. Mondhatnám azt is, hogy az első nevünk az, hogy bűnös. És hogy miért is vagyunk bűnösök? Mert nem engedelmeskedtünk az Úrnak. Mondott nekünk valamit, mi pedig mást csináltunk. Nem hallgattuk meg az Úr szavát, pedig ő sokszor beszélt. Gondoljuk végig, hányszor fordult elő az életünkben, hogy az Úr szólt hozzánk…, és mi hányszor nem hallgattunk rá! Beszélt a szüleinkkel, a családunkkal, a hittantanárral, a templomban, a prédikációkban, még a szívünkben is beszélt. De mi föllázadtunk: ez a bűn tehát, a lázadás, az, hogy konokul követjük szívünk romlott elhajlásait, a mindennapi kis bálványimádás bűneibe esve, a kapzsiság, az irigység, a gyűlölet és főleg a rágalmazás bűnébe – amit a Szentatya a szív háborújának nevez –, amivel el akarjuk pusztítani a másikat. Ha így gondolunk a bűneinkre, ahelyett hogy depresszióba esnénk, elönt minket a nagy érzés: a szégyen, az a szégyenpír, amelyről Báruk próféta beszél. A szégyen kegyelem. A szégyen megnyitja az utat a gyógyulás előtt. Arra hívott: érezzünk szégyent az Úr előtt bűneink miatt, és kérjük, hogy gyógyítson meg minket. Amikor az Úr így lát bennünket, amint szégyenkezünk tetteink miatt, és alázatosan bocsánatot kérünk, ő, a Mindenható eltörli a bűnt, átölel, megsimogat, és megbocsát nekünk. Az az út vezet a megbocsátásig, amit Báruk próféta tanított nekünk. Dicsérjük az Urat, amiért éppen az irgalmasságban és a megbocsátásban akarta kinyilvánítani mindenhatóságát.
(Ferenc pápa- Magyar Kurír)
 


             ÉVK. 27. VAS. (Magyarok Nagyasszonya) - A SZENTMISE ZSOLTÁR VÁLASZA:
                        SZENT FIADAT, BOLDOGASSZONY * KÉRD E NÉPÉRT!