HIRDETÉSEK, SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2018. november 5-11., ÉVKÖZI 31. HÉT

SZENT IMRE HERCEG: KÖNYÖRÖGJ ÉRTÜNK!

SZERTARTÁSOK HETI RENDJE:

HÉTFŐ, SZENT IMRE HERCEG, ÜNNEP
     18h: ünnepi szentmise a templomban

KEDD, 8h szentmise a kápolnában

SZERDA, 14h: engesztelő imaóra a templomban

CSÜTÖRTÖK, 18h: szentmise a templomban
      18.30: A SZENTSÉGIMÁDÁS ISKOLÁJA 9. (templom)

PÉNTEK, a lateráni bazilika felszentelése, ünnep
      16.30h: hittan órák a templomban

      18h: szentmise a templomban

SZOMBAT, Nagy Szent Leó pápa, emléknap
     9h: A SZENTSÉGIMÁDÁS ISKOLÁJA 9. (kápolna)
    
18h: szentmise a templomban

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
     9h szentmise a templomban, 10.30h-kor a kápolnában, és 18h szentmise a templomban


* * * * *

- nagy öröm volt október folyamán a rózsafüzért gyakran együtt imádkozni, közösségben: köszönet mindenkinek, aki vállalt ima-vezetést, szervezést!

- november 17-én, szombaton lesz az idei, a már 10. Szent Erzsébet-bálunk, a Radnóti Gimnázium aulájában. A jótékonysági bál bevétele az üldözött keresztények megsegítésére, hazatérésük támogatására lesz felajánlva. Erre a célra a Püspöki Konferencia a következő számlaszámon fogadja karácsonyig a felajánlásokat: 11100104-18181490-14000003

- a bálra, a támogató jegyek a szokott módon vásárolhatók: ma is, a mise után, a jövő héttől átvehetők a plébánián hivatali időben, az óvodában, iskolában, szentmiséket követően. A szervezést nagyban segítjük, ha mihamarabb átvesszük a jegyeket. Hívunk mindenkit, szeretettel!

- ismét világméretű szentségimádásra hívnak Krisztus Király főünnepének előestéjén, november 24-én, szombaton a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az esemény szervezői: mint tavaly, Egyházközségünk most is bekapcsolódik 16 órától.

- a Váci Egyházmegye Keresztény Vállalkozóinak I. Találkozója lesz november 13-án, kedden, 12-18h között a váci Piarista Gimnázium dísztermében. A rendezvény szervezője az ÉrMe Hálózat. Mottó: „Ha az üzleti vezető –hite alapján- tevékenységét szolgálatnak tekinti, nagyobb távlatban lesz képes gondolkodni…” Egyházközségünk vállalkozóit szeretettel hívják a szervezők! Részvétel regisztrációhoz kötött: ennek felülete az emericus-levlistán elérhető (és: ermehalo.hu)

 


 

              ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP - A SZENTMISE ZSOLTÁRVÁLASZA
                     Szeretlek, Uram, Istenem * én erősségem!

              SZENT IMRE ÜNNEPE - A SZENTMISE ZSOLTÁRVÁLASZA
                     Én, Uram, Istenem * taníts meg tetszésed szerint élnem!

 

 

Szent Imre herceg imája: Úristen, te az egész világ gondviselője vagy. Te adsz erőt a gyönge embernek, a te kezedben van a fejedelmek lelke. Te hatalmasabb vagy minden földi királynál. Tégy velem tetszésed szerint! Ámen

 

Fiatalok imája Szent Imréhez: Isten kedves szentje, a magyar egyház virágos kertjének első liliomszála, szűz Szent Imre, áldom a nagy Istent, ki téged annyi malaszttal megszeretett, hogy a gyarló testben tisztán éltél és tisztaságodat eljegyzésedben is szeplőtelenül megőrizted. Hódolva köszöntelek és tisztellek ezért az egész anyaszentegyházzal együtt a szüzek isteni jegyesének, az Úr Jézusnak trónjánál, hogy népünk ifjúsága velem együtt a tiszta életet, amelyben te nekünk oly fényes például szolgálsz, nagyra becsülje, az ártatlanság útjába gördülő akadályokat elszánt erős akarattal legyőzze, teste-lelke tisztaságát megőrizze, s így nemzetünk életerős, hősies keresztény nemzedékben újjászülessék, fiainak üdvösségére, hivatásának hűséges betöltésére és a Te dicsőségedre. Ámen.

 

VASÁRNAPI ÚTRAVALÓ - ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP (2018. november 4.)