HIRDETÉSEK, SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2018. december 3-9., ADVENT 1. HETE

„…hogy megállhassatok az Emberfia színe előtt”
(Lk 21,25-28. 34-36)

SZERTARTÁSOK HETI RENDJE:

HÉTFŐ, Xavéri Szent Ferenc áldozópap, emléknap
     17h: szentmise a kápolnában

KEDD, 6h hajnali (roráte) szentmise a kápolnában

SZERDA, 6h hajnali (roráte) szentmise a templomban
      14h: engesztelő imaóra a templomban

CSÜTÖRTÖK, 17.30h: szentségimádás
      18h: szentmise a templomban
      20h: Apakör

PÉNTEK, Szent Ambrus püspök, emléknap
       6h hajnali (roráte) szentmise a templomban
       16.30h: hittan órák a templomban

SZOMBAT, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA, FŐÜNNEP 

    
9h: főünnepi szentmise a templomban
     18h: adventi gyertyagyújtás, szentmise a templomban

ADVENT 2. VASÁRNAPJA
    
9h szentmise a templomban –szentségimádás-; 10.30h-kor a kápolnában, és
     18h szentmise a templomban


* * * * *

- MA, advent első vasárnapján a 9 órai szentmise után kezdődő, és az esti mise kezdetéig tartó szentségimádásra hívjuk a híveket. A héten véget érő szentségimádás iskolája után, mi, résztvevők is, ezzel a nappal mondhatnánk köszönetet az Úrnak, kegyelmeiért. Isten áldása legyen mindazokon, akik a 12 alkalmat végig látogatták!

- Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának az emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányíthatja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására is. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozás ideje
(Egyetemes szabályok a liturgikus évről, 39.)

AZ EGYHÁZI ÉVRŐL
Az Egyház, mint jó édesanya feladatának tartja, hogy isteni vőlegényének üdvösségszerző művét az év folyamán meghatározott napokra szétosztva, szent emlékezéssel ünnepelje. Minden héten vasárnap, az Úr napjának nevezett napon megemlékezik az Úr feltámadásáról, melyet az esztendőben egyszer, a legnagyobb ünnepen, húsvétkor az Ő boldog szenvedésével együtt ünnepel. Az esztendő folyamán pedig Krisztus egész misztériumát kibontja a megtestesüléstől és a születéstől kezdve a mennybemenetelen és pünkösdön át az Úr boldog reménnyel várt eljöveteléig. A megemlékezés a megváltás misztériumait az időben megjeleníti, s ezáltal az Úr erényeinek és érdemeinek gazdagságát föltárja a híveknek, hogy meríthessenek belőle és betelhessenek az üdvösség kegyelmével.
(Sacrosanctum Concilium, 102.p)

- a Krisztus-ikonunk hétről hétre eljutott egy-egy családhoz az év során. Köszönet a befogadásért! A hátralévő hetekben is van még erre lehetőség: jelezze, aki még fogadná az ikont

 


 

              ADVENT 1. VASÁRNAPJA - A SZENTMISE ZSOLTÁRVÁLASZA
                     Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.

 

Áldott új egyházi évet adjon nekünk a jó Isten!