HIRDETÉSEK, SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2019. január 7-13. KARÁCSONYI IDŐ

„más úton tértek vissza országukba”
(Mt 2,1-12)

SZERTARTÁSOK HETI RENDJE:

HÉTFŐ, 18h: szentmise a kápolnában

KEDD, -

SZERDA,  -

CSÜTÖRTÖK, 18h: szentmise a kápolnában

PÉNTEK,        16.30h: hittan órák az óvodában
                    18h: szentmise a kápolnában

SZOMBAT,     18h: szentmise a kápolnában

VASÁRNAP: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE -ÜNNEP
   Szentmisék: 9h-kor az evangélikus templomban
                   10.30h-kor, és 18h-kor a kápolnában


* * * * *

- a Szent Imre templom teljes belső felújítása megkezdődik: a templomot átadtuk a munkálatokra, amelyek terv szerint legkésőbb Virágvasárnapra fejeződnek be. Köszönet az el-, és kipakolás minden segítségéért. Az átmeneti időszak első felében a vasárnap 9 órai szentmisék az evangélikus, második felében pedig a református templomban lesznek; a további vasárnapi, és hétköznapi alkalmak pedig –alapvetően - a kápolnában. Köszönjük, hogy készséggel, és örömmel fogadnak be bennünket a testvér-felekezetek!
Mindenki megértését, türelmét, és együttműködését tisztelettel kérjük, az előttünk álló időszakban.

A 2018. év hitéleti adatai Egyházközségünkben: 24 keresztelőt ünnepeltünk (8 fiú és 16 leány – ebből 3 felnőtt keresztelés). 25 testvér lett elsőáldozó: 23 gyermek (6 fiú, 17 leány) 2 felnőtt. Egy házasságkötés történt. Évi szentáldozások száma: 11 ezer. 21 temetést, ill. búcsúvételi szertartást végeztünk.
ISTENNEK HÁLA!

BÉKESSÉG E HÁZNAK! -A HÁZSZENTELŐ HAGYOMÁNYÁRÓL:

(…) A közös ima, amelyben az erényes családi életért és a gonosz cselvetéseinek távoltartásáért is könyörgünk, már megteremti azt a légkört, hogy Isten lakást vesz, és működik közöttünk. Azután a vízkereszti liturgiában megszentelt vizet hinti a pap vagy a családfő a ház vagy lakás minden egyes helyiségébe. Mindenki megilletődve követi a szenteltvizet hintő személyt, aki ha engedik, a ház legeldugottabb zugaiba is eljuthat ilyenkor: a hálószobába vagy a gyerekszobába, az éléskamrába és a mosdóba is – jó, ha semmi nem marad ki a kis körmenetből, amelyet közös éneklés kísérhet. A gyermekek ilyenkor kisállataikat vagy éppen karácsonyra kapott játékaikat is áldásra nyújthatják. Énekelhetjük Mária hálaénekét, a Magnificatot vagy például a 136. zsoltárt, az állandóan visszatérő refrénnel: „…mert irgalma örökkévaló!” Mi ennek az értelme? Miért nem elég csak mondjuk a nappaliban hinteni a szenteltvizet? Egyfelől persze, hogy elég lenne. Ám azzal, hogy ilyenkor végigjárjuk a házat, átélhetjük, hogy Isten szerető figyelme az otthon minden szegletére kiterjed, nem marad rejtve előtte semmi az életünkből, és a legelemibb szükségleteink is fontosak a számára. Ő betölti a családi hajlékot. Betölti közös életünket. Semmi sem idegen számára belőle. Hiszen emberré lett, egy lett közülünk! Végül, a szentelés befejező gesztusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”. Ez a néhány betű egész évben, nehéz és szép pillanatokban, örömben és gyászban emlékeztethet arra, hogy Krisztus áldó keze minden körülmények között otthonunk felett van. Ez talán abban is segíthet, hogy döntéseinkben, otthoni viselkedésünkben, bűneinkből való felállásunkban tudjunk kihez igazodni. Hiszen Ő nem hagy el bennünket.
(bővebben lsd.: Magyar Kurír)

 


 

             URUNK BEMUTATÁSA (VÍZKERESZT) - A SZENTMISE ZSOLTÁRVÁLASZA
                    HÓDOLJON ELŐTTED, ISTENEM, * A FÖLD MINDEN NEMZETE.