HIRDETÉSEK, SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2019. március 11-17. Nagyböjt 1. hete

„Jézust a Szentlélek a pusztába vitte”
(Lk 4, 1-13)

SZERTARTÁSOK HETI RENDJE:

HÉTFŐ, 18h: szentmise a kápolnában

KEDD, 8h: szentmise a kápolnában

SZERDA, a pápa-választás évfordulója

CSÜTÖRTÖK, 18h: szentmise a pápáért a kápolnában,
                      utána plébániai mozi

PÉNTEK, március 15., nemzeti ünnep
          
9h: szentmise Hazánkért a kápolnában

SZOMBAT, 9h: szentmise a kápolnában

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
   Szentmisék: 9h-kor a református templomban
                   10.30h, és 18h-kor a kápolnában.


* * * * *

- MÁRCIUS 13-ÁN LESZ A PÁPAVÁLASZTÁS ÉVFORDULÓJA (2013). 14-ÉN, CSÜTÖRTÖK ESTE, A SZENTMISE UTÁN A PLÉBÁNIÁN FILMVETÍTÉS LESZ FERENC PÁPÁRÓL (Ferenc pápa –Egy hiteles ember c. film, 92 perc). Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket!

- nagyböjti lelkigyakorlat lesz Egyházközségünkben április 5.,6.,7. estéin. Vezetője Bellovics Gábor SJ -jezsuita paptestvér lesz. Tervezzük be a programunkba, és imádkozzunk a vendég atyáért!

- a nyári, balatonlellei családtáborunkba várjuk a családok jelentkezését!

Tartsd meg Isten, Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját! AZ ÚR NÉLKÜL CSAK POR VAGYUNK… (Ferenc pápa):

Ne essünk az öntetszelgés és önelégültség csapdájába, mintha nem Isten kegyelméből lennénk az ő népe, hanem saját érdemeink által. Tanuljuk meg, hogy mindig Istent helyezzük a középpontba, ugyanis nem a mi kezdeményezéseink által leszünk az ő népe, hanem kegyelemből, ahogy ő maga mondta nekünk: „Nélkülem semmit nem tehettek.” Legyünk ebben a „szent passzivitásban”, melynek azonban semmi köze sincs a lustasághoz.

Lássuk meg, hogy Isten miként formálja a „még nem népből” az „ő népét” a kiengesztelődés türelmes munkálásával. Ne féljünk a lelki vigasztalanság idejétől, hanem inkább alkalmas időként éljük meg Isten átmeneti távollétét. Isten ugyanis leleményes, ezért örökre emlékezetes leckét adott nekünk, amikor úgy viselkedett az izraelitákkal, mint egy elutasított szerelmes. „Ha nem akarsz engem, akkor hát elmegyek!” És magukra hagyta őket. Mi pedig ideig-óráig elboldogulunk valahogy Isten nélkül, de egy ponton előtör az öntetszelgés és az önelégültség a magány következményeként.

A nehézség óráiban sokszor csak a „könnyek adománya” és a „jóféle szomorúság” segít rajtunk. Isten távolléte után azonban új módon tapasztalhatjuk meg üdvös jelenlétét. A bűn, majd Isten megbocsátásának a megtapasztalása segítette Izraelt abban, hogy Isten népévé váljon. Ehhez nagy őszinteség kell, és kerülni kell a bűneink kozmetikázását, mert ha nem vigyázunk, akkor „igazi szakértőkké” válhatunk benne. Óvakodjunk a bűntől, mert elcsúfít és a feneketlen mélységbe vonz.

Nagyböjt idején fedezzük fel újra az egyszerűség, a valóság szépségét, amelynek egységben kell lennie a látszattal. Kérjünk az Úrtól erőt, és alázattal haladjunk előre úgy, ahogy tudunk. Ne sminkeljük ki a lelkünket, mert ha ezt tesszük, az Úr nem ismer fel minket. Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy következetesek tudjunk maradni, s ne legyünk hiúak, ne mutassuk magunkat méltóbbnak, mint amik vagyunk. A nagyböjtben kérjük a kegyelmet, hogy életünkben legyen következetesség a valóság és a formalitás, valamint a valóság és a külsőség között.
(Magyar Kurír)

 


 

             NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP – ZSOLTÁR VÁLASZ
                   Légy velem, Uram * minden szükségemben.