HIRDETÉSEK, SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2019. április 15-22., A NAGYHÉT

„Szüksége van rá az Úrnak- és elvezették Jézushoz”
(Lk 19, 28-40)

SZERTARTÁSOK HETI RENDJE:

HÉTFŐ, 18.30h: szentmise a kápolnában, gyóntatás

KEDD, 18.30h: szentmise a kápolnában, gyóntatás

SZERDA, 8h: szentmise a kápolnában

 

*** A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP ***
(SACRUM TRIDUUM PASCHALE)

NAGYCSÜTÖRTÖK
10h: krizmaszentelési szentmise a váci székesegyházban
18.30h: ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére,
a plébániatemplomban

NAGYPÉNTEK
18.30h: az Úr szenvedésének ünneplése a templomban

NAGYSZOMBAT
20h: húsvét vigíliája a templomban

 

URUNK FELTÁMADÁSA, HÚSVÉT VASÁRNAP
10h-kor húsvéti nagymise a Szent Imre templomban
18.30h-kor húsvéti szentmise a kápolnában.

 

HÚSVÉTHÉTFŐ, 9h: ünnepi szentmise a templomban
10.30h: ünnepi szentmise a kápolnában


* * * * *

- az egyházi év legszentebb hete következik: töltsük az Úrral!

- köszönetet mondunk a templom felújítására folyamatosan felajánlott minden adományért!

- a bérmálás szentségének felvételére felkészülést szervezünk. Jelentkezhet-nek fiatalok, akik ősszel már a 10. osztályt kezdik, és természetesen bárki, aki idősebb, és még nem volt bérmálkozó. A kecskes.attila@vaciegyhazmegye.hu e-mail címen lehet jelentkezni Húsvétig, rövid bemutatkozással. Örülünk az eddig jelentkezett felnőtteknek és fiataloknak!

- hétfőn és kedden este 8 óráig lesz szentgyónási lehetőség a kápolnában

 

A föltámadás új ideje a húsvéti szent három napból, mint fényforrásból beragyogja az egész liturgikus évet. (Kat. Egyh. Katekizmusa 1168.) Az Egyház az emberek megváltásának legnagyobb titkait évről évre azon a három napon ünnepli, amely az utolsó vacsora emlékére tartott nagycsütörtök esti szentmisétől Húsvétvasárnap esti dicséretéig tart. Joggal hívják ezt az idő-szakot így: „Krisztus keresztre feszítésének, sírba tételének és feltámadásá-nak három napja”. Nevezik a „Húsvéti Szent Háromnap”-nak is, mert ezalatt kerül bemutatásra és valósul meg Húsvét titka, azaz az Úr távozása ebből a világból az Atyához. Az Egyház ennek a szent titoknak liturgikus és szentségi jelekben való ünneplése által Krisztussal, a Vőlegénnyel bensőségesen egyesül. (Pascalis Sollemnitatis, 38.)

Nagycsütörtök este megemlékezünk az utolsó vacsoráról, amelyen Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, szeretetből övéi iránt, akik a világban voltak, a kenyér és a bor színe alatt testét és vérét ajánlotta fel az Atyának, az apostoloknak ételül és italul adta, s nekik és utódaiknak a papi hivatalban azt a megbízást adta, hogy azt, mint áldozatot ajánlják fel.
Nagypénteken
, amikor „Krisztus, a mi húsvéti bárányunk feláldoztatott”, az Egyház elmélke-dik az Úrnak, az ő Jegyesének szenvedéséről, és keresztje előtt hódol. Eközben fontolgatja a kereszten elszenderült Krisztus oldalsebéből való eredetét, és közbenjár az egész világ üdvösségéért. Ezen a napon nincs eucharisztikus ünneplés. A szentáldozást Krisztus szenvedésének és halálá-nak ünneplése közben szolgáltatják ki a híveknek.

 


 

             VIRÁGVASÁRNAP – ZSOLTÁR VÁLASZ
                            Istenem, Istenem * miért hagytál el engem?