HIRDETÉSEK, SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2019. június 10-16., PÜNKÖSD hete

„JÉZUS RÁJUK LEHELT: VEGYÉTEK A SZENTLELKET!”
(Jn 20, 19-23)

SZERTARTÁSOK HETI RENDJE:

PÜNKÖSDHÉTFŐ, Szűz Mária, az Egyház anyja, emléknap
      9h: szentmise a templomban

KEDD, Szent Barnabás apostol, emléknap
      19h: szentmise a kápolnában

SZERDA

CSÜTÖRTÖK, Páduai Szent Antal, emléknap
      19h: szentmise, szentségimádás, a templomban,

PÉNTEK, A MI URUNK, JÉZUS KRISZTUS, ÖRÖK FŐPAP, ÜNNEP
      19h: szentmise a templomban

SZOMBAT, Árpád-házi Boldog Jolán, emléknap
      19h: előesti szentmise a templomban,

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, FŐÜNNEP
     9h: szentmise (és Te Deum) a Szent Imre templomban,
     10.30h: szentmise a kápolnában,
     19h: szentmise a Szent Imre templomban


* * * * *

- a templomszentelés ünnepét július 7-én estére tervezzük

- jövő vasárnap lehetőség lesz a misék előtt és után önkéntes hozzájárulás (egyházi adó) felajánlására, templomban, kápolnában

- köszönetet mondunk a templom felújítására folyamatosan felajánlott minden adományért!

- Nyári hittanos tábor lesz Egyházközségünkben, július 15-19-ig (5 nap), melyre az 1-4. osztályosok jelentkezését várjuk. Helyszín a katolikus óvoda. 1.800 ft/fő/napi díjjal kell tervezni. Jelentkezni lehet még május 31-ig a megfelelő összeggel, és kitöltött jelentkezési lappal, Vali néninél. Napi kétszeri étkezés, érdekes programok, mint pl. lovagi torna, kreatív foglalkozások, filmnézés, vetélkedők, ajándékok várják a gyerekeket. A tábor mottója: Gyere a középkori magyar szentek udvarába!

- szombattól, minden hónap első szombatján papi hivatásokért, jó papokért ajánljuk fel a szentmiséket (kivéve nov. 2., halottak napja)

- Úrnapja előtti szombaton ismét „VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁS” lesz, amihez mi is csatlakozunk, ismét. Idén Magyarországon úrnapját június 23-án, vasárnap ünnepeljük. Előtte szombaton ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk. Vegyünk részt ezen a közös imádáson minél többen, kapcsolódjunk be egyházközségünkkel, közösségeinkkel együtt!

-Június 15-én, szombaton, az óvodásokat várják a szervezők a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyre, ahol Beer Miklós váci megyéspüspök megáldja a gyermekeket.

-Június 22-én, szombaton 10 órakor a váci székesegyházban Beer Miklós váci megyéspüspök áldozópappá szenteli Bógár Zsolt átmeneti diakónust. A szertartás során Hugyecz Balázst, Ondi Alexet átmeneti diakónussá, Szabad Attilát állandó diakónussá szenteli a főpásztor.

-június 29-én, szombaton lesz a XV. Váci Egyházmegyei Találkozó Kókán. A meghívó plakát a hirdetőn megtekinthető.

- Jóváhagyta a Miatyánk szövegének megváltoztatását Ferenc pápa, aki már két éve jelezte, hogy módosítani kellene a legfontosabb katolikus ima szöve-gében. Az "és ne vígy' minket kísértésbe" sor helyett a "ne engedd, hogy kísértésbe essünk" lesz. A legkorábbi írásos formája görögül van meg az ima szövegének, Jézus szájából arámi nyelven hangozhatott el. A nyugati keresz-ténységben a latin fordítás volt a legelterjedtebb. A kérdéses rész – „et ne nos inducas in tentationem” – ebben is így hangzik, ahogyan a többi nyelvre készített fordításban is. Azért döntött Ferenc pápa az imádság megváltozta-tása mellett, mert teológiailag szerinte nem helyes, hogy Isten kísértésbe vinne, hiszen a sátán viszi az embereket kísértésbe, Isten soha. A módosítás egyelőre csak az olasz nyelvű imát érinti, a helyi változatokról majd a nemzeti egyházak határoznak. (Index.hu)

 


 

             PÜNKÖSD VASÁRNAP – ZSOLTÁR VÁLASZ
                     Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.