HIRDETÉSEK, SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2019. július 8-14. Évközi 14. hét

„Békesség e háznak!”
(Lk 10, 1-9)

SZERTARTÁSOK HETI RENDJE:

HÉTFŐ, 19h: szentmise a kápolnában

KEDD, 7h: szentmise a kápolnában

SZERDA,  -

CSÜTÖRTÖK, SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FŐVÉDŐSZENTJE
       19h: ünnepi szentmise, szt.imádás, a templomban

PÉNTEK, 19h: szentmise a templomban

SZOMBAT, 9h: Szűz Mária tiszteletére-
                                szentmise a templomban
 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
      
9h és 19h: szentmise a templomban,
       10.30h: szentmise a kápolnában


* * * * *

Templomunk, a Szent Imre plébániatemplom megújult. Csaknem nyolcvan évvel a benne bemutatott első szentmise után ma fölszenteltetett. Hálát adunk a gondviselő Istennek, a templom gondolatát megfogalmazóknak, az építőknek, hálát az évtizedek során megnyilvánuló, templomot megőrző-fenntartó imáért és gondoskodásért, és köszönetet mondunk mindazoknak, akik a templom mostani megújulásáért bármi módon fáradoztak: Isten kegyelmének erejével egyenként, és közösségben, mint „élő templomoknak”, a megújulásában rajtunk a sor!

Amíg a templomban látható erőn, addig bizony a lélekben láthatatlan erőn keresztül munkálkodik az Úr. A lélek ugyanis az igaz Isten temploma, melynek a hit rakja le az alapjait, a remény építi fel, és a szeretet tetőzi be. Az Egyetemes Egyház, mely sok élő kőből egyesült, Isten temploma, mert a sok templom egy templom, melynek egy az Istene és egy a hite. A templomszentelés tehát a lélek felszentelése
(középkori teológus tanítása)
.

 

 Mindenható, örök Isten,

áraszd ki kegyelmedet erre a helyre.

Add meg bőséges ajándékodat mindazoknak,

akik segítségedet kérik,

hogy itt igéidnek és szentségeidnek ereje

megerősítse híveid szívét.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,

aki veled él és uralkodik

a Szentlélekkel egységben,

Isten mindörökkön-örökké!

(a templomszentelés szentmiséjének könyörgése)

 


 

             ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP – ZSOLTÁR VÁLASZ
                     MINDEN FÖLD ISTENT DICSÉRJE!