HIRDETÉSEK, SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2019. augusztus 12-18. Évközi 19. hét

„Ne félj, te kisded nyáj, Atyátok úgy látta jónak, hogy
nektek adja az országot”

(Lk 12, 32-48)

SZERTARTÁSOK HETI RENDJE:

HÉTFŐ, 19h: szentmise a kápolnában

KEDD, -

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE
(NAGYBOLDOGASSZONY) FŐÜNNEP

SZERDA, 19h: a főünnep vigília miséje a kápolnában

CSÜTÖRTÖK, 19h: főünnep miséje a templomban

PÉNTEK, -

SZOMBAT, 19h: vasárnap előesti szentmise a kápolnában

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
       9h és 19h: szentmise a templomban


* * * * *

- a héten, Nagyboldogasszony főünnepe parancsolt ünnep: szentmisével történő megünneplése kötelező!

- köszönetet mondunk minden kedves testvérnek, aki az idei család-tábor szervezésében, lebonyolításában tevékenyen részt vett, és mindenkinek, akivel azt együtt tölthettük el! Jövőre július 22-26 között kerül megrendezésre a tábor: lehet betervezni :)

- a közeledő új tanév időszakának előkészítésében kérjük a testvérek imáját; akiknek pedig az egyházközség szempontjából építő javaslatuk, ötletük van, kérjük annak megosztását, hogy az egyházközség esemény-naptárát, programját gondosan tervezhessük;

- egyházmegyénk kinevezett püspökének, Marton Zsolt atyának püspökké szentelése augusztus 24-én lesz a váci székesegyházban

- Beer Miklós nyugalmazott váci püspök, egyházmegyei kormányzó kérése, hogy szeretettel fogadjuk az új püspököt, és imádkozzunk érte. A szentelésig hátralévő időben különösen is tegyük ezt- a hírlevélen is találunk hozzá mintát:


IMA AZ ÚJ PÜSPÖKÉRT (3):
Istenünk, minden hívő pásztora és gondviselője, tekints kegyesen szolgádra, Marton Zsolt atyára, akit a Váci Egyházmegye főpásztorává tettél. Kérünk, add meg neki, hogy szóval és jó példával használni tudjon azoknak, akiket kormányoz, és így a rábízott nyájjal együtt ő is eljusson az örök életre, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen!

Mi Atyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

 


 

             ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP – ZSOLTÁR VÁLASZ
                     Boldog az a nemzet, *
                            melyet az Úr örökségül választott magának.