HIRDETÉSEK, SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2019. október 7-13. Évközi 27. hét

ÚJRAÉPÍTVE - 4. HÉT

„Az apostolok kérték az Urat: Növeld bennünk a hitet”
(Lk 17, 5-10)

SZERTARTÁSOK HETI RENDJE:

HÉTFŐ, Rózsafüzér Királynője, emléknap
       18h: a főünnep előesti szentmiséje a kápolnában,
               utána bibliaóra a plébánián

KEDD, SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA,
MAGYARORSZÁG FŐ PÁRTÓNÁJA, főünnep

       10h: szentmise a Posta utcai idősek otthonában,
       18h: a főünnep szentmiséje a templomban(!),
               majd ünnepélyes rózsafüzér imádság

SZERDA, 14h: imaóra a templomban
       16.30: 1-2. osztályosok hittan órája az óvodában

CSÜTÖRTÖK, 18h: szentmise a templomban

PÉNTEK, 16.30h: a 4. és az 5-8.osztályosok hittan órája, és
       18h szentmise a templomban, este: Vártúra

SZOMBAT, 18h: előesti szentmise a kápolnában

VASÁRNAP, 28. VASÁRNAP
       9h: szentmise a templomban,
majd egész napos
        szentségimádás; befejező imaóra: 17 órakor

       10.30h: szentmise a kápolnában


* * * * *

- hétfőn, az esti mise utáni felnőttek bibliaóráira és katekéziseire szeretettel hívjuk a testvéreket! Ezen alkalmakkor, a szentségek vételének pótlására készülő felnőtteket is várjuk (katekumenek);

- egy év múlva kezdődik az Eucharisztikus Kongresszus Budapesten. A szervezők várják a részt venni szándékozók regisztrációját, amint azok jelentkezését is, akik önkéntes tevékenységet vállalnának az esemény során (eddig 3000 gyermek jelentkezett a nyitó szentmise elsőáldozási ünnepére). Akik tudnak szállást felajánlani a kongresszusra érkező vendégek számára, jelezzék a plébánián.

- október havában imádkozzuk közösségben a rózsafüzért! A napi imák szervezését, végzését vállalják fel egyházközségi csoportok, közösségek. A szertartást megelőzően fél órával kezdjük a közös imát (ha mégsem így, azt külön jelezzük).

- október 11-én, pénteken este vonatos, gyalogos vártúrát szervezünk a kivilágított fővárosba, a Budai várba: a 18.54-es vonattal megyünk a Nyugatiba (Dunakeszi Állomásról), gyalog megyünk a Bazilikát érintve a Lánchídon át, fel, a Királyi lépcsőn a várba, ahol nézelődünk…, majd vissza a Margit-hídon át, a Nyugatiba. Apakört, szülőket, ifjúságot, szeretettel hívjuk! (csütörtök estig kérnék visszajelzést a jönni szándékozóktól e-mail-ben!)

- október 12-én, szombaton, délután 3 órától rózsafüzér készítésre hívja Vali néni a gyermekeket a plébániára

- október 13-án, jövő vasárnap helyhatósági választások lesznek hazánk településein: az arra jogosultak éljenek választó-jogukkal, és keresztény hitvallásunk alapján, felelősen válasszanak!

- október 13-án, 10-18h-ig egész napos szentségimádás lesz a templomban: fél órát, egy órát tervezzen be, aki teheti –akár családonként, egyházközségi csoportonként, közösségenként is.

-A KÉSZ helyi csoportja 2019. október 15-én ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját a Szent Imre Plébánián. A kápolnában 18 órakor kezdődő szentmisét Attila atya és Makláry Ákos atya, a KÉSZ elnöke mutatja be. A szentmisét követően Makláry Ákos atya tart előadást a plébánia nagytermében. A rendezvény agapéval zárul. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők.

- a jövő évi Új Ember Kalendárium kapható; hamarosan naptárak is elérhetőek lesznek

- a templom további színes-üveg ablakainak megrendeléséhez, elkészítéséhez kérjük a testvérek adományait. Egy ablak 450 ezer Ft-ba kerül. Köszönet a folyamatosan tett felajánlásokért, amelyek nyomán újabb ablakok készülhetnek el!

 


 

             ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP – ZSOLTÁR VÁLASZ
   Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem ne légy kemény szívű”.