HIRDETÉSEK, SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2019. december 9-15. Advent 2. hete

SZERTARTÁSOK HETI RENDJE:

HÉTFŐ, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA, FŐÜNNEP
       6h: hajnali szentmise a templomban(!)
       18.45h: bibliaóra a plébánián: témája Mária, a „kegyelemmel eltöltött”

KEDD, 10h: szentmise a Posta utcai idősek otthonában

SZERDA, 6h: hajnali szentmise a kápolnában
       16.30h: az 1-2. osztályosok hittan órája a katolikus óvodában

CSÜTÖRTÖK: 14h: imaóra a templomban
       18h: szentmise, szts.imádás a templomban,
                        közben szentgyónás lehetősége 20h-ig

PÉNTEK, Szent Lúcia szűz és vértanú, emléknap
       6h: hajnali szentmise a templomban
       16.30h: felsősök, ill. 4. osztályosok hittan órái a templomban, gyóntatásuk
       18h: jótékonysági, kulturális est a templomban (Trianon-100)

SZOMBAT, Keresztes Szent János áldozópap, emléknap
       17h-tól szentgyónás lehetősége a templomban
       18h: 3. gyertyagyújtás, szentmise zsolozsmával a templomban

ADVENT 3. VASÁRNAPJA
       9h: szentmise a templomban
(8 órától szentgyónás lehetősége)
       10.30h: szentmise a kápolnában


* * * * *

- az adventi szent idő folyamán hétfőn, szerdán és pénteken vannak hajnali (roráte) szentmisék, és vannak szombat esti, azaz adventvasárnap előesti szentmisék, zsolozsmával, ünnepélyes adventi gyertyagyújtással.

- külön nem szokott a hirdetésben szerepelni (kivéve pl. a mostanit), de a szentmisék előtt fél órával legtöbbször van szentgyónási alkalom: a kápolna sekrestyéjében, a templom gyóntatófülkéjében. Plusz alkalmak most külön is megjelölve! Egyéb gyónási-lelkivezetési lehetőség pedig személyes egyeztetés nyomán.

- ma, a 9 órai szentmise után –karácsonyi meglepetést előkészítendő- kérjük a testvéreket, a családokat, hogy úgy jöjjenek a misére, hogy utána ne siessenek el. Fotó készülne a templomban mindenkiről, egyedülállóról, házaspárról, és családról közös kép, ami aztán ajándék lesz karácsonykor a templom, és a plébánia idei, 80. „születésnapjának” emlékére.

- december 13-án, pénteken 18 órai kezdettel a Szent Imre templomban, Trianon közelgő 100-ik évfordulóján a Dunakeszi Civilek Baráti Köre a hazaszeretet és együvé tartozás gondolatától vezérelve kulturális műsor keretében jótékonysági estet szervez a Kárpátalján működő beregszászi főiskola diákjai számára. 1000 Ft lesz a támogatójegy ára.

- A cserkészcsapat idén is megszervezi a hagyományos adventi vásárát, december 15-én, a 9 órai szentmise után. A tavalyi évhez hasonlóan egy kis vendégséggel készülünk, amire mindenkit szeretettel hívunk! Az őrsvezetők süteményeket sütnek a gyerekekkel, lesz tea, és egy kis forralt bor is. Arra kérünk mindenkit, hogy lehetőleg hozzon bögrét vagy poharat, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk! A vásár idején egy dobozba az esetleges adományaikat tehetik, amelyeket hálásan köszönünk.


80. évforduló

Az alagi plébánia alapításának 80. évfordulójáról október 31-én megemlékeztünk. December 19., 20., 21-én, ünnepeljük meg 80. évfordulóját annak, hogy a Szent Imre templomban először mutatták be a legszentebb áldozatot, a szentmisét, Csík József, az első plébános atya celebrálásával, Hanauer püspök atya külön engedélyével.
19-én, 18 órakor ökumenikus istentisztelet tartunk, aminek keretében megköszönjük az evangélikus és református testvéreknek az év első felében való „befogadást”.
20-án Marton Zsolt megyéspüspök atya látogat el hozzánk, és mutat be szentmisét 18h-kor az évforduló alkalmából.
21-én zenés áhítat, szentségimádás és szentmise lesz.

Köszönjük meg méltó módon Istennek az Egyházközséget és a Templomot!

 

„Adventben karácsonyra készülünk. Azt akarjuk, hogy az a kisded, aki kétezer éve megszületett, szülessék újjá a szívünkben, az életünkben. Amint ez a Gyermek megváltoztatta sokak életét annak idején, azt akarjuk, hogy az azóta is élő Jézus változtassa meg a mi életünket is.”
† Zsolt püspök

 


 

                               ADVENT 2. VASÁRNAPJA – ZSOLTÁR VÁLASZ
   Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.