SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2020. március 16-22. A Nagyböjt 3. hete
 

HÉTFŐ, 18h: szentmise a kápolnában

KEDD -

SZERDA, 14h: imaóra a templomban
      
18h: a főünnep előesti szentmiséje a kápolnában

CSÜTÖRTÖK, SZENT JÓZSEF,
       A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE, FŐÜNNEP

       17h: szts.imádás, 18h: főünnepi szt.mise, a templomban

PÉNTEK, 18h: keresztútjárás, szentmise a templomban

SZOMBAT, 18h: szentmise a templomban

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

       9h: ünnepi szentmise a templomban
      
10.30h: ünnepi szentmise a kápolnában

 

- a szentmisék előtt fél órával van lehetőség a SZENTGYÓNÁS elvégzésére!
  (kivéve vasárnap a kápolnában)

- csütörtökön, Szent József, az Anyaszentegyház védőszentjének főünnepén városunkért, és egyházközségünkért, családjainkért könyörgünk, felajánlva magunkat Isten oltalmába, a Szent Szűz, és Jegyese közbenjárását kérve az idősekért, akik a leg veszélyeztetettebbek, a betegekért, és a betegség terjedésének megfékezéséért: AKI TEHETI, JÖJJÖN!

- az egészségügyi helyzet alakulására tekintettel a templomi szertartásokkal kapcsolatban egyelőre –az alább olvasható, már bevezetettekhez képest- nincs rendkívüli teendőnk. Amennyiben a helyzet súlyosbodik, úgy lehetőségünk lesz a vasárnapi, mindkét délelőtti szentmise templomban történő megtartására. Nagyobb légtérben, két szentmisére fogunk akkor „megoszlani”. Továbbá, a szabadtéri szentmise lehetősége is opció, a templomkertben.

- ezekben az időkben különösen fontos, hogy aki beteg (köhög, lázas…), ne jöjjön a közös szertartásokra! Zsebkendő használata pedig egészen alapvető kell legyen, az elő-előforduló köhögés, tüsszentés esetén, azt szorosan arcunkra szorítva.

- az idősekre, tartósan beteg testvérekre különösen figyeljünk: aki nem tud eljönni a templomba, annak elvihetnénk a hírlevelet egy kedves szó kíséretében; s amiben segítségére lehetünk, azt is megtehetjük (bevásárlás, gyógyszerek beszerzése, stb.)


A PÜSPÖKI KONFERENCIA HATÁROZATÁBÓL:
„A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe:
A TEMPLOMOKBAN:
Kérjük a szentmiséken a kézfogás (a béke-rítusnál) és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
Kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;
A gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését;
Kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
Amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.”


ÚJ! - a perselyezést a szentmise végén, a távozáskor, a templom ajtóban tegyük (mivel a készpénz a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik);
ÚJ! - a KEK 1281. és a CIC 1248. k. 2. § szerint a szentmisén való részvétel ellehetetlenülése esetén az otthoni egyéni, családi vagy csoportos ima hangsúlyossá válik;


- az iskolába járás bejelentett szüneteltetése a templomi-, és plébániai hittan órákat is érinti: ezeket sem tartjuk meg hétfőtől, bizonytalan ideig.


A kézbe áldozás helyes módja:
mindkét tenyerünket felfelé nyitva, egymásra helyezzük. Alul az a kezünk legyen, amelyet elővéve magunkhoz vesszük majd a felül lévő tenyerünkre helyezett Szentostyát. Az áldoztató elől kissé oldalra lépve –hogy érkezhessen a következő áldozó-, nem elfordulva, nem visszaindulva a helyünkre, ott, helyben megáldozunk. Tenyerünkön az esetleges morzsákra is figyeljünk: azt is vegyük magunkhoz, ne hulljon a földre, figyelmetlenségünk következtében! Krisztus testét fogadjuk: ez kellő áhítattal és tisztelettel történjen, ami igazából független az áldozás módjától.


Köszönet a felelős és türelmes, a szolgáló és szeretetteljes
együttműködés minden mozzanatáért, a kedves Testvéreknek!

 

 


 

                           NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP – ZSOLTÁR VÁLASZ
               Bár hallgatnátok ma Isten szavára,* „Népem, ne légy kemény szívű.”