SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2020. május 18-24., Húsvét 6. hete
 

„Jézus: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat”
(Jn 14,15-21)

 

HÉTFŐ, 19h: szentmise a kápolnában

KEDD

SZERDA, 19h: szentmise a templomban

CSÜTÖRTÖK, 19h: szentségimádás a templomban

PÉNTEK, 19h: szentmise a templomban

SZOMBAT, 19h: előesti szentmise a kápolnában

VASÁRNAP – URUNK MENNYBEMENETELE

       9h és 10.30h ünnepi szentmisék a templomban


 

PÜSPÖKI RENDELKEZÉS A Váci Egyházmegyében 2020. május 18. hétfőtől kezdve hétköznapi és vasárnapi szentmisék tarthatók hívek jelenlétével. Az átmeneti időszak alatt a misék visszaállításának az ütemezése a felelős lelkipásztorokra van bízva.

Nyomatékosan kérjük az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, saját és mások érdekében fontolják meg a misén való személyes részvételt. A többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik.

A 200 fő feletti szabadtéri misék nincsenek engedélyezve.

Mindenben tartsuk be az állami előírásokat. Ahol van rá lehetőség folytassuk a szentmisék online közvetítését is. Más liturgikus és közösségi alkalmak a járványügyi előírások betartásával lehetségesek.
Marton Zsolt váci püspök


- Hétfőtől tehát nyilvános szentmiséket is tartunk már, a hirdetésben jelzett alkalmakkor. Minden jelzett szentmise előtt egy órával SZENTGYÓNÁS lehetősége lesz: a kápolna esetében a plébánia folyosóján, a templom esetében pedig a kis hittan teremben, megtartva az egészségügyileg fontos távolságot - mégis diszkrét környezetben. Mindkét helyen lehet a gyónásra készülni a templom/kápolna padsoraiban, egymástól távolságot tartva. Ez még a húsvéti szentgyónás elvégzésének lehetősége mindenki számára!

- a szentmisékre, aki teheti, saját kézfertőtlenítővel a zsebében, és arc-maszkkal felszerelkezve jöjjön. A kézfertőtlenítő használatos a templomba való belépés –a kilincs megfogása- előtt, és akkor, miután távoztunk. A misén áldoztató(k)nak közvetlenül az áldoztatás előtt fertőtlenítenie kell a kezét.

- vasárnap mindkét szentmisét a templomban mutatjuk be: nagyobb a légtér, terjedelmesebb a templomhajó, a szükséges eü. távolságok megtartására így alkalmasabb. Az egy háztartásban élők, házaspárok és teljes családok természetesen együtt lehetnek. Amint a püspöki rendelkezésben olvasható: aki veszélyeztetett, és aki lázas, beteg, ne jöjjön el a templomba!

- Jóváhagyta a Vatikán, hogy a tervezettnél egy évvel később, 2021. szeptember 5. és 12. között rendezzék meg Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust


Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az Egyház jogait élete árán is védelmezze. Példájára és közbenjárására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid sorába jussunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen.


100 éve született Szent II. János Pál pápa
(Lengyelország, Wadowice, 1920. máj. 18.)
„Vajon nem azt a hivatást kapta-e az Egyház, hogy Krisztus
világosságát ragyogtassa fel a történelem minden korszakában, s
hogy az új évezred nemzedékei elé is az ő arcát rajzolja elő?”
(Novo millennio ineunte, 16. pontja).


„Jézus: Aki szeret engem, azt Atyám is szereti”