SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG, DUNAKESZI-ALAG

Hirdetések: 2020. június 29-július 5., Évközi idő 13. hete
 

„az Istennek éltek, a mi Urunk, Jézus Krisztusban”
(Róm 6,8-11)

 

HÉTFŐ, SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK, FŐÜNNEP
      
8h: szentmise a templomban (napközis tábor nyitása)

KEDD, a római egyház első vértanúi, emléknap
       19h: szentmise a kápolnában

SZERDA, -

CSÜTÖRTÖK, SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL, ÜNNEP
       18h-tól szentségimádás,
       19h: szentmise a templomban

PÉNTEK, SZENT TAMÁS APOSTOL, ÜNNEP
       16h: szentmise a templomban (napközis tábor zárása)

SZOMBAT, 19h: előesti szentmise a kápolnában

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

       9h és 10.30h szentmisék a templomban


 

Kedves Atyák és Diakónus Testvérek!
A Kormány a járványügyi korlátozások újabb enyhítéséről döntött. Ezek:
- a másfél méteres védőtávolságot a jogszabály kötelezően már nem írja elő
- a maszk, vagy más orrot és szájat eltakaró eszköz viselete már csak bizonyos helyeken kötelező betöltött 6. életév fölött (pl: tömegközlekedés, üzletek, patika), azonban nagyobb helyeken (pl: színház, mozi stb.) már nem kötelező. A jogszabály templomokról nem rendelkezik, így azok akár az utóbbi kategóriába is tartozhatnak.
- 500 fő fölötti rendezvények zárt helyen továbbra sem tarthatóak. Ezekkel összhangban Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni, és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni, viszont a maszk használata és a védőtávolság már nem kötelező.
                     Molnár Zsolt, püspöki irodaigazgató


- a héten lesz Egyházközségünk napközis tábora, ami hétfőn és pénteken a miserend alakulására is hatással lesz; Jó táborozást és táboroztatást!


SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK EGYHÁZMEGYÉNKBEN – 2020

Marton Zsolt váci megyéspüspök –a több mint hetven áthelyezés között- a következő személyi változásokról hozott döntést az egyházmegyében:

Rolik Róbertet felmentem a Váci Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátása alól; Molnár Zsoltot kinevezem a Váci Esperesi Kerület esperesévé,

2020. augusztus 1-i hatállyal:

Dr. Farkas Lászlót felmentettem Hatvan-Új plébánia ellátása alól, és kineveztem Dunakeszi-Fő, Dunakeszi-Alag plébániák plébánosává;

Balázs Andrást felmentettem Karancskeszi, Litke plébániák ellátása alól, és kineveztem Dunakeszi-Fő, Dunakeszi-Alag plébániák plébános helyettesévé;

Kecskés Attilát felmentettem Dunakeszi-Alag plébánia ellátása alól, és kineveztem Hatvan-Új plébánia plébánosává;
(forrás, és bővebben: Váci Egyházmegye honlapja)

- HIVATÁS-TISZTÁZÓ TÁBORt szervez a Váci Egyházmegye 15-25 év közötti fiúk számára a nógrádi plébánián 2020. augusztus 6-9. között. Jelentkezés és bővebb információ a vacup2018@gmail.com e-mail címen.


KÖZLEMÉNY!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa az elmúlt napokban megjelent hírekre reagálva (ti. a Szent Korona szimbólumának méltatlan használata) szomorúságának ad hangot és elfogadhatatlannak tartja, hogy szakrális jelképeinket és szent ünnepeinket különböző ideológiák saját önös céljaik érdekében használják fel.
Budapest, 2020. június 23.               a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa

 


 

                            ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP – VÁLASZOS ZSOLTÁR
                    Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.