LITURGIKUS HETIREND

Évközi 30. vasárnap - 2020. október 26. - november 01-ig

    Szent Mihály-
templom
Szent Imre-
templom
Nepomuki
Szt. János-
kápolna
okt.
26.
HÉTFŐ
 
--- --- 18.00: Szentmise
Élő Szülőkért
okt.
27.
KEDD
 

17.15: Rózsafüzér

18.00: Szentmise
Ferenc és Erzsébet segítséget kér a Szűzanyától a gondjaira

--- 7.00: Szentmise 
† Istvánért
utána:

7.35: Rózsafüzér

okt.
28.
SZERDA
Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok Ünnep
7.00: Szentmise
 
15.00 Imaóra
(Rózsafüzér Társulat)
---
okt.
29.
CSÜTÖRTÖK
 

17.15: Rózsafüzér

18.00: Szentmise
†Ifj.László János halálának 3.évf.
†Id. László János lelki üdv

18.00 Szentmise,

utána Rózsafüzér
---
okt.
30.
PÉNTEK
 

17.15: Rózsafüzér

18.00: Szentmise
László püspök atya szül.napja alk. és gyógyulásáért

7.00: Szentmise
Sándor Mária † hozzátartozóiért és élő családjáért

7.35: Rózsafüzér

---
okt.
31.
SZOMBAT

17.15: Rózsafüzér

18.00: Előesti Szentmise
†Friczné Király Erzsébet lelki üdv.

---

18.30: Rózsafüzér

19.00: Előesti Szentmise
† Józsefért és Györgyért

nov.
01.
VASÁRNAP

Mindenszentek ünnepe Főünnep

8.00: Szentmise
Hívekért

10.30: Szentmise
 

18.00: Szentmise
 

8.30: Rózsafüzér
 

9.00 Szentmise
† Józsefért

10.30: Szentmise
Hívekért

---

 

Zsoltárválasz:

Hirdessétek minden népnek* mondjátok el az Úr csodás tetteit.

 

Hirdetések - Alagi Szent Imre Egyházközség
Évközi 30. vasárnap - 2020. október 26.
 

 • Missziós vasárnapi perselygyűjtést a missziók javára küldtük az Egyházmegyéhez, Isten fizesse meg az adományokat.

 • Október 20-án, kedden volt az esperesi kerület papjainak találkozója (Koróna) a plébániánkon, köszönjük a sok süteményt.

 • November 1-jén Mindenszentek ünnepén: “Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő,

  1. aki november 1-8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon elnyerhető);

  2. aki halottak napján templomot vagy kápolnát áhitattal meglátogat és egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 29.1.§)” Feltétel még, hogy kegyelem állapotában (meggyónva) megáldozzon.

 • Akik szeretnék, hogy hozzátartozóik síremlékének megáldására kimenjünk, azok telefonszám és parcella-szám megadásával jelentkezzenek! 15 órától végigjárjuk a megadott helyszíneket.

 • A Szent Imre búcsút (templombúcsúnkat) november 5-én csütörtökön a napján, illetve november 8-án, vasárnap ünnepeljük a másik két plébánia meghívásával.

 • November 2-án, Halottak napján este 6 órakor a Szentmise a Szent Imre templomban lesz megtartva elhunytjainkért.

 • Novembertől is minden első és második vasárnapon a fél 11-es Szentmisén gyerekekhez szóló prédikációt tartunk a Szent Imre templomban, a harmadik és negyedik vasárnapon pedig a Szent Mihály templomban.

 • Akik vasárnapi Szentmiséken nem tudnak jelen lenni, azok perselyadományukat hétköznapokon vagy átutalással is felajánlhatják (Alagi Szent Imre Egyházközség, 11742104-20043647) és az újságos asztalon kihelyezett csekkeken is.

 • Minden pénteken 17 órakor ifi-alkalmakat tartunk a plébánián, de az őszi szünetben (október 30-án) elmarad.

 • Felnőtt katekézis csoportra várjuk mindazokat, akik felnőttként szeretnének megismerkedni a keresztény hit lényegével vagy akik megkeresztelkednének, elsőáldozók, vagy bérmálkozók lennének, mert gyerekkorukban ezek valamelyike elmaradt. Azokat is hívjuk, akik egyszerűen csak szívesen újragondolnák saját katolikus hitük alapjait, de immáron felnőtt módon. November 2-án Halottak napján elmarad, így a következő alkalom 9-én hétfőn 18.45-től lesz a plébánián. Kéthetente találkozunk.

 • Bibliaórára várunk minden érdeklődőt kéthetente hétfőn 18.45-től. A következő alkalom október 26-án lesz, Bibliát hozzunk magunkkal.

 • A most elsőáldozottakat továbbra is várja Laci atya hétfőn esténként 17 órától a plébániára a gyerekcsoportra, de az őszi szünetben és november 2-án még elmarad.

 • Minden csütörtökön fél 5-től 17.15-ig templomi hittanos foglalkozást tartunk a harmadik osztályosoknak, és a felsősöknek. A jövő évben elsőáldozókat ide várjuk! • Baba-Mama Klub: szerdánként 9-11 óra között a Szent Erzsébet Katolikus Óvodában.

 • Püspök atya rendelkezése szerint tünethordozó, köhögő vagy hőemelkedésben szenvedő testvéreink ne vegyenek részt Szentmisén és közösségi alkalmainkon. A veszélyeztetett idősebb testvéreink, azaz a 60 év felettiek és a krónikus betegek számára erősen ajánlott a hétköznapi mise látogatása, mely kizárólag számukra ezen időszak alatt a vasárnapi misét kiváltja. A vasárnapi misébe ők online tudnak bekapcsolódni. Szentmisén és Szentgyónáskor maszk (7 éves kor felett) és a védőtávolság használata kötelező. Kérjük a híveket, hogy a többi közösségi alkalmunkon is lehetőleg használjanak maszkot és tartsanak egymástól másfél-két méter távolságot.