A támogatott fejlesztés megnevezése:

A Dunakeszi Szent Imre templom felújítása


A támogatási azonosító: EGYH-EOR-18-P-0002

 

Miután 2018. áprilisában kiadásra került a 80.000.000 Ft támogatás biztosításáról szóló támogatói okirat, a felújítás előkészítését követően, a munkálatok kivitelezése 2019. január elején kezdődött el. Január első hetében az egyházközség összefogásával saját erővel kiürítettük a templomot és leszereltük a mobil berendezéseket, és január első hetében megtörtént a terület átadása a kivitelezőnek, aki azonnal megkezdte a szükséges bontási munkálatokat. A munkálatok megkezdése előtt létrejött egy támogató stáb az egyházközségen belül, aminek a tagjai: Kecskés Attila plébános atya, Ölbey István belsőépítész (a belsőépítész terveket felajánlásként készítette), Kecskeméti László mérnök, Fabók Dávid, Bakos Csanád, Bodrogi Csaba, Mészáros Tamás és Vörös Álmos. A stáb heti rendszerességgel összeült a generál kivitelezővel és az alvállalkozókkal, és folyamatosan figyelemmel kísérte a projekt megvalósítását.

A kivitelező a munkálatok nagy részét 2019 húsvétig elkészítette és a nagyheti miséket már a templomban tudta ünnepelni a közösség. A Kivitelező a munkaterületet ezen időszakra ideiglenesen visszaadta az egyházközségnek. Az ünnepek elteltével a munkaterületet visszaadtuk a befejező munkálatok, mint burkolás, stb. elvégzéséhez. A belső munkálatok teljes befejezése 2019. júliusában valósult meg és a templom ünnepélyes felszentelését 2019. július 7-én dr. Beer Miklós püspök végezte Soltész Miklós államtitkár úr jelenlétében. Az ünnepségen részt vettek még Banai Péter, Tuzson Bence államtitkár urak mellett Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester, továbbá a Szent Mihály plébánia és a történelmi egyházak helyi képviselői is.

A templom teljes alapterülete meghaladja a 400 m2-t. A falfelületek meghaladják az 1100 m2-t. Az építkezés keretében megújult a teljes víz, csatornarendszer, professzionális világítás és hangosítás került kiépítésre és a már meglévő díszítések, a szószék, a szentélyt a templomhajótól elválasztó áldoztatórács asztalos munkái is megújultak. Új külső víz-, szennyvíz-, gáz- és elektromos bekötések készültek.A templom teljes felületén új padlófűtési rendszer valósult meg korszerű hőszivattyús készülékkel, kiegészítő gázkazánnal. A templom teljes belső és külső elektromos rendszerének a cseréje, újra telepítése megtörtént. A templom bejáratánál az egyik raktárhelyiségből egy új vizesblokkot alakítottunk. Megújult a teljes padlózat, amely anyagában az eredeti, cementlap kivitelt őrizte meg, de festésében a mennyezet formavilágát idézi meg, ezáltal összekötve a templomon belül a mennyet és a földet. A felújítás során a régi korszerűtlen ablakokat új rozsdamentes acél szerkezetű modern, hőszigetelő ablakokra cseréltük. Új gyóntatófülke készült és felújításra kerülnek az eredeti ólomüveg ablakok is. A templom hajójának két oldalán a korábbi, 12 db nagyméretű rombusz mintás üvegablak helyére új, figurális ablakok készülnek, melyek magyar szentjeinket fogják ábrázolni. Az ablakokat Botz Yvette üvegművész készíti, a templomszentelésre a Szent Lászlót ábrázoló ablak már el is készül.

A templom belső terének alakítását, az anyag és színválasztásokat Ölbey István belsőépítész gondozta, aki Kecskés Attila plébános atyával együtt a nyolcvan évvel ezelőtti alapítói akaratot, a régi és a modern értékek együttes megtartását tartotta szem előtt a rekonstrukció során. Így lett a templom jóval világosabb, tágasabb, valamint így kaptak újra funkciót az addig nem használt, eredeti berendezési tárgyak.

Az egyházközség köszönettel tartozik a város református és evangélikus közösségeinek, akik a felújítás időszakában saját templomaikba fogadták be a katolikus közösséget, hogy a vasárnapi szentmiséket ott tarthassák meg.