LITURGIKUS HETIREND

2022. július 25 - július 31-ig
Évközi XVII. vasárnap
 

    Szent Mihály-
templom
Szent Imre-
templom
Nepomuki
Szt. János-
kápolna
július
25
.
HÉTFŐ
Szent Jakab apostol Ü.
 

 
 
július
26
.
KEDD
Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei - E

7.00 Szentmise
Száraz György nagybácsi halálának 70. évf. és szülei, nagyszülei, testvérei lelki üdvükért 
 
június
27
.
SZERDA

7.00 szentmise
+Kövesdi István, +Tóth Anna nagyszülők,+László, +István fiaik, +unokájuk László lelki üdvükért

   
június
28.
CSÜTÖRTÖK  

7.00 szentmise utána szentségimádás

 
július
29
.
PÉNTEK
Szent Márta, Szent Mária és Szent Lázár - E

7.00 szentmise
Abonyi Andrásné Julianna halálának 8. évf. emlékére

   
július
30.
SZOMBAT
Szűz Mária szombati emléknapja

18.00 szentmise
+Kónya Márta édesanyáért 

17.00 szentmise

július
31.

ÉVKÖZI XVIII.
VASÁRNAP
Szent Kristóf közbenjárását kérve, szentmisék után megáldjuk az autókat, közlekedési eszközöket.

10.30 szentmise
Tardy István halálának 10. évf. emlékére és élő családtagokért

18.00 szentmise
+Frankhauzerné Bóla Margitért
 

9.00 Szentmise
Piroska lelkiüdvéért 

 

Zsoltárválasz:

Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem.


Gyóntatás:
vasárnapi szentmisék előtt 20 perccel, hétköznapiak előtt 10 perccel,
vagy szentmisék után, továbbá a vasárnap este 6-os szentmisék alatt.

Hirdetések - Alagi Szent Imre Egyházközség
2022. július 25 - július 31-ig
Évközi XVII. vasárnap
 

 •  Nyári miserend:
    - Csütörtökönként reggel 7 órakor a Szent Imre templomban lesz szentmise,
       majd szentségimádás
    - Szombaton 17 órakor a Kápolnában lesz szentmise
    - Vasárnap 9 órakor a Szent Imre templomban lesz szentmise.

 • Július 31-én a vasárnapi szentmise után Szent Kristóf közbenjárását kérve megáldjuk azoknak az autóit, közlekedési eszközeit, akik ezt mise után jelzik, s odakísérnek bennünket.

 • Minden héten kedden 3 órakor imaórát tartunk, szeretettel várunk mindenkit a Szent Imre templomban, a nagy meleg miatt változhat az időpont.

 • Kecskés Attila atyát 25 éve szentelték pappá, szeretettel hív mindnyájunkat a 2022. július 26-án, kedden 18.00 órára a Vác-Deákvári templomba, vagy 2022. július 30-án, szombaton 10.30 órára a Hatvan-Újvárosi templomban bemutatandó Ezüstmiséjére. Kéri és megköszöni évfolyamtársaiért és érte végzett imánkat. A meghívót láthatjátok templomunk bejáratánál és a kápolnai hirdetőtáblán. Autókkal megyünk. Kérjük jelezze Margitkánál a plebania.alag@gmail.com címen, aki autóval jön és van nála még hely, és azok is, akik szívesen csatlakoznának azokhoz, akikhez beférnek az autóba.

 • Szeretettel hívja Laci atya fiataljainkat, hogy jöjjenek vele ifi táborba augusztus első hetében Isaszegre a mentés Galgás ifi táborba (08. 01 - 06. hétfő-szombat). 12 éves kortól 30 éves korig lehet jelentkezni.
  Regisztráció: https://forms.gle/7YTx393bgvpTK7SYA

 • Irodai nyitvatartás: hétfő, szerda, 9.00 - 13.00 -ig, péntek: 13.00 - 17.00-ig.
  Plébánia hívható vonalas száma: 27-540-395, e-mail címe: plebania.alag@gmail.com továbbra is lehet hívni a 06 30/6767-491-es számon Druzsinné Margitot.

 • Ha beteghez, haldoklóhoz kell menni vagy gyónásra, lelki beszélgetésre van szükség, akkor az atyákat rögtön és közvetlenül keressék (a 20-823-1719-es számon Laci atyát, Pali atyát pedig a 30-474-5561-es számon)!

 • A keresztelési adatokat az irodán kell bejelenteni, miután rövid felkészítőn kell részt vennie a szülőknek és keresztszülőknek.

 • Perselyadományukat vagy éves egyházi hozzájárulásukat hétköznapokon iroda időben bizonylat ellenében vagy átutalással is felajánlhatják (Alagi Szent Imre Egyházközség, 11742104-20043647) továbbá az újságos asztalon kihelyezett csekkeken is. Köszönet a támogatásokért!

 • Idén július 24-én, vasárnap ünnepeljük a Nagyszülők és Idősek Világnapját. Templomainkban a Szentmiséken megáldjuk a nagyszülőket és időseket. A nagyszülők és idősek második világnapjának megünneplésével ez a világnap is belép egyházi közösségeink rendszeres lelkipásztori programjai közé. A Szentatya arra hív bennünket, hogy tudatosítsuk az idős emberek jelentőségét országunk és közösségeink életében, és ezt ne epizódszerűen, hanem strukturálisan tegyük. Ez azt jelenti, hogy nem egy vészhelyzetet kell megoldanunk, hanem egy hosszú távú lelkipásztori munka alapjait kell leraknunk. Szemléletváltásra van szükség közösségeinkben, félre kell tenni azokat az okfejtéseket, amelyek az időseket távoli és idegen személyekként kezelik, akikről gondoskodni kell. Alakítsuk ki azon pasztorális gondoskodást, amelyet a rendszeresség és a hosszú távú tervezés jellemez! Az Apostoli Penitenciária idén is teljes búcsút engedélyez azon időseknek, akik részt vesznek a világnap alkalmából tartott szertartásokon, valamint mindazoknak, akik a világnapot közvetlenül megelőző vagy azt követő napokban meglátogatnak egy egyedül élő idős embert. A látogatás ugyanis – írja Ferenc pápa a világnapra szóló üzenetében – „az irgalmasság egyik cselekedete korunkban.” Mivel nemrég háború tört ki, az idei világnapot különleges időszakban tartjuk. Üzenetében a Szentatya rámutat arra a kapcsolatra, amely a második világháborút átélők elfogyó tanúságtétele és az Európában újra fellángoló konfliktusok között fennáll. Ezért
  hívja a nagyszülőket és az időseket arra,
  hogy legyenek „a gyengédség forradalmának alkotóművészei”
  és különösen buzgón imádkozzanak, hogy béke legyen
  Ukrajnában, és máshol is. Az a küldetés, amelyet a Szentatya az idősekre bíz ebben a különösen nehéz helyzetben, mutatja, mennyire hisz abban, hogy a nagyszülőknek és az időseknek saját külön hivatásuk van, mely őket Isten hívő szent népének fontos részévé teszi. Ez a valódi alternatívája a selejtezés kultúrájának: nem egy jótékonysági gesztusról vagy egy kicsit jobb bánásmódért való könyörgésről van szó, hanem az idősek központi szerepének megerősítéséről a társadalomban és a nagyszülőkéről a családban. A pasztorális segédlet eszközöket kíván nyújtani ahhoz is, hogy előretekintve a jövőre, lerakjuk az idősekről való gondoskodás alapjait. A Szentatya üzenete, a pápai katekézisek, az ima mind olyan eszköz és lehetőség, amelyeket jól fel lehet használni a világnappal kapcsolatos programok előkészítéséhez, megszervezéséhez. Itt találjuk:
  https://csaladegyhaz.hu/iden-julius-24-en-unnepeljuk-a-nagyszulok-es-idosek-vilagnapjat/